Djurförsök

Vad tycker du om djurförsök?

Jag tycker så klart att det är ett måste, men att djurens hälsa under omständigheterna måste vara prio ett! I dagens nummer av Science så pratar man om transparens – att man ska hålla djurförsök helt öppna så att de kan granskas av allmänheten. Intressant poäng! På LabAnimalTour.org visas videor av olika försök.

Screen Shot 2017-07-14 at 16.40.36

En gris opereras i Bristol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s